Perquè una pàgina web?

+80%
Usuaris

Més d’un 80% de la població utilitza Internet diàriament per a realitzar consultes.

+45%
Compres

Més d’un 45% de la població és recurrent a l’hora de realitzar compres per Internet.

-30%
Empreses

Menys d’un 30% de les empreses a Catalunya disposen d’una pàgina web.

A les teves mans

ECONÒMIC

El cost és baix i de fàcil amortització.

RÀPID

El procés de creació és senzill i ràpid.

FÀCIL

No necessites coneixements previs.